Van Landschoot in de 12de Eeuw

Hoe verder men terug gaat in de tijd, hoe moeilijker het wordt om de juiste gegevens te vinden. Recent kwam ik via Geneanet het volgende op het spoor. Ik heb dit nog niet kunnen verifieren op zijn juistheid. Ik laat het hier toch staan in de hoop dat ik er iets van vind. De gegevens komen van Georgette de PAU, deze werden door verschillende personnen over genomen zonder op hun juistheid te checken.

De datums situeren zich midden 12de eeuw.

Margaretha Van Landschoet (1) huwt rond 1140 met Guisbert I Taye Ridder heer van Hof ten Steen te Orsmaal - Gussenhoven.
Dit ligt ongeveer haverwege tussen Tienen en St Truiden.
Guisbert I Taye was een zoon van Melchior geboren eind 11de eeuw.
Hun zoon was Henrick Taye gehuwd met Anna t' Serhuyghs waarvan een zoon Melchior.

Wie de website al weet heeft doorlopen weet dat de voorlopig oudst gevonden naamgenoten zich situren begin 13de eeuw. Niclaes Van Landschote zijn dochter Margaretha kwam voor in een charter van 1274.

(1) BRON: Taye - Lignages de Bruxelles, Muser-Lantwyck ..//.. Cahiers Bruxellois 1958-2003 Archives ville de Bruxelles ..//.. Histoire de Crainhem - Mémoire académique de Franz Nottebart.

ENGLISH

The further back in time one goes, the more difficult it becomes to find the right data. I recently came across the following information on Geneanet. I haven't been able to verify its accuracy yet. I'm leaving it here anyway, hoping I can find something. The data comes from Georgette the PAU, this was copied by several other people without checking their correctness.

The dates are mid 12th century.

Margaretha Van Landschoet (1) was married around 1140 to Guisbert I Taye Knight, lord of "Hof ten Steen" at Orsmaal - Gussenhoven. This is approximately halfway between Tienen and St Truiden.
Guisbert I Taye was a son of Melchior born at the end of the 11th century. Guisbert I x Margaretha had a son named Henrick Taye married to Anna t' Serhuyghs, their son named Melchior.

Those who already know the website know that the oldest namesakes I found are dating back to the beginning of the 13th century. Martin Van Landschote (°about 1200) his son Nicolas (°1235) and daughter Margaretha appeared in a charter of 1274.