Your IP address is

Claude Van Landschoot 1928-2020

NL
We vernemen het overlijden van Claude Van Landschoot in zijn 91ste jaar. Hij woonde in de rue Général-de-Gaulle, te Epinal en werd omringd door zijn liefhebbende vrouw Marie-Claire, zijn kinderen Jérôme, Stéphane en Kathleen, en zijn zeer dierbare kleinkinderen Anthony, Benjamin en Vincent. Hij werkte van 1948 tot 1985 als opvoeder en daarna als directeur van een centrum voor weeskinderen van het verzet en vervolgens voor misvormde kinderen in Droiteval (88) waar hij bekend stond als "Chef Claude". Hij was zeer betrokken bij het verenigingsleven ten tijde van zijn pensionering, hij leidde de Club Chante-Rainette gedurende vele jaren en was ook zeer betrokken bij de Charles-de-Gaulle 88 club. Zeer verzwakt door ziekte is hij op vrijdag 22 mei in Épinal overleden.

EN
Claude Van Landschoot passed away, he was 91 years old. He lived on rue Général-de-Gaulle, Epinal, FR. and was surrounded by the affection of his wife Marie-Claire, his children Jérôme, Stéphane and Kathleen, and his very dear grandchildren Anthony, Benjamin and Vincent. He worked from 1948 to 1985 as an educator and then director of a centre for orphans of the resistance and then for maladjusted children in Droiteval (88) where he was known as "Chef Claude". Very involved in associative life at the time of his retirement, he directed the Club Chante-Rainette for many years and was also very much involved in the Charles-de-Gaulle 88 club. Very weakened by illness, he passed away in Épinal on Friday, May 22nd. Hans en Claude Van Landschoot 2008
Wij hebben hem en zijn familie bezocht in Epinal bij zijn 80ste verjaardag in 2008.
Visit 2008.

FR
Nous apprenons le décès de Claude Van Landschoot dans sa 91e année. Il résidait rue Général-de-Gaulle, Epinal, FR. il était entouré de l’affection de sa femme Marie-Claire, de ses enfants Jérôme, Stéphane et Kathleen, et de ses très chers petits-enfants Anthony, Benjamin et Vincent. Il a travaillé de 1948 à 1985 en tant qu’éducateur puis directeur d’un centre d’aide aux orphelins de la résistance puis à l’enfance inadaptée à Droiteval (88) où il était connu sous le nom de « Chef Claude ». Très investi dans la vie associative lors de sa retraite, il dirigea notamment durant de nombreuses années le Club Chante-Rainette et s’est également beaucoup impliqué au sein du club Charles-de-Gaulle 88. Très affaibli par la maladie, il s’est éteint à Épinal le vendredi 22 mai dernier