Your IP address is

Renteboucken toebehoorende den Heere van Maldeghem vernieuwet anno 1568

Dit zijn de cleene renteboucken/toebehoorende den Heere van Maldeghem vernieuwet anno/ 1568 bij Pieter Zoetaert zijnen ontfangher ende ghecollationeert jeghens den ouden bouck bij Robert van Tijlhuis ende Pieter Dijserinc schepenen van Heerlichede van maldeghem.


2- Laureins filius Lamsijn Van Landschoot ontfanghen over de jaeren 1583 tot ende met 1596 incluus zijnde 14 jaeren bij moderatie de 7 jaeren.
2-3 Lambrecht filius Lamsijn Van Landschoot in 1596 - 2 schellijnghen
2-4 Christine filia Gerard van Meerendre uxor Pieter Troost. Laureijns filius Lambrecht Van Landschoot bij coope in 1583 Marijn Lipkin et liberi


2-5 Laureijns filius Lambrecht Van Landschoot bij coope in 1583 ontfaen hier folio 5 1585 Marijn ende Lipkin et alij liberi (=andere kinderen)
2-6- 1583 Libri (=kinderen) Jan Van Landschoot filius Ghevaerts = 0-2-0
2-6- ontfanghen over de jaeren 1583 tot ende met 1596 inclus zijnde 14 jaeren, midden valt naer de 7 jaeren Margriete vidua et libri (= weduwe en kinderen) Franchois filius Jans Van Landschoot Jan ende Tanneken liberi Cathelijne filia Bastiaen Maes vidua Jan Van Landschoot filius Franchois aen hemselve et alij libiri (= andere kinderen) Jan over de drie deelen van vier van dese en andere naervolghende partien, mits Jan voor zijn overlijden ghecocht hadde van Jan Claijssone vidu van Lippijn dhelft van helft ofte een vierde Lippijne filia Jooris Staes bij Tanneken Van Landschoot per mortem uxoris (=Door de dood van de echtgenoot/echtgenote) over dhelft, Jan Van Landschoot als voocht ende ... Jan Claissone es ooc voocht, ende es Lippijne een vierde mits datter vercocht es aen Jan Van Landschoot per rapporte Jan Claeijssens. 0-9-0


2-7 in 1583 Tanneken en d'ander kinderen van Jan filius Jan Danckaert, ontfaen hier folio 13 1585 Pierken (+overleden) ende Coorken liberi (=kinderen) Lambrecht Van Landschoot Vidua Jan filius Jan Rijckaert; Josijnken filia Anthone Weijtens uxor Jan de Jaegher bij vercoope Pauwels filius Jans Roelof bij coope, Margriete vidua et alij liberi.
2-8 1583 Margriete vidua et Liberi (= weduwe en kinderen) Franchois Van Lantschoot, Santken ende Tanneken liberi, vidua et liberi Jan hier folio 13 Lippijne filia Joris Staes valt hier folio 13 den selven


2-9- 1583 janneken tkijndt van Cornelius Van Landschoot filius Willems Jan filius Willem Van landschoot bij verdele = 0-2-0
2-10 1583 Margriete vidua et Liberi (= weduwe en kinderen) Franchois Van Lantschoot, Santken ende Tanneken liberi, vidua et liberi Jan ... 1585 Lippijne filia Joris Staes valt hier folio 13
2-11 1583 Tanneken en dander kinderen van Jan filius Corneel Danckaert ontfaen hier folio 12 Tanneken en dander liberi (=kinderen) van Jan filius Jans Danckaert 1587 Pierken en Coorken liberi (=kinderen) Lambrecht Van Landschoot


2-11 1583 Margriete vidua et Liberi (= weduwe en kinderen) Franchois Van Lantschoot, Santken ende Tanneken liberi, vidua et liberi jan ende van Lippijne ut hier folio 13/ Lippijne filia Jooris Staes.
2-11 1583 Lijsbette vidia et liberi(= weduwe en kinderen) Gilles Van Landschoot, Margriete fila Gilles Van Landschoot uxor (= vrouw) Jan filius Pieter Coorde Adriaan Van Steenberghe bij coope 1585 Pieter Van Bauwens hier folio 22


2-12 1583 Margriete vidua et Liberi (= weduwe en kinderen) Franchois Van Lantschoot, Santken ende Tanneken liberi, vidua et liberi jan ende van Lippijne al ut hier folio 13./ Lippijne filia Jooris Staes. 1594
2-13 1583 Perijnnen vidua et liberi (= weduwe en kinderen) Adriaan Van Landschoot
2-14 1583 Lijsette filia Jan filius Heijndrick van Landschoot 0-3-0
2-15 1583 Margriete vidua et Liberi (= weduwe en kinderen) Franchois Van Lantschoot, Santken ende Tanneken liberi, vidua et liberi jan ende van Lippijne al vut hier folio 13/ Lippijne filia Jooris Staes hier folio 13 0-6-0
2-16 1583 Margriete vidua et Liberi (= weduwe en kinderen) Franchois Van Lantschoot, Santken ende Tanneken liberi, vidua et liberi jan ende van Lippijne al vut hier folio 13/ Lippijne filia Jooris Staes hier folio 13 0-12-0
2-17 1583 Barbelleken ende Calleken liberi Pieter Van landschoot 0-4-0


2-17 1583 Margriete vidua et Liberi (= weduwe en kinderen) Franchois Van Lantschoot, Santken ende Tanneken liberi, vidua et liberi jan ende van Lippijne al vut hier folio 13/ Lippijne filia Jooris Staes hier folio 13 0-1-0
2-18 1583 Lijsbette vidia et liberi (= weduwe en kinderen) Gilles Van Landschoot filius Pieter
2-18 1583 Margriete filia Gilles Van Landschoot uxor Jan filius Pieter corte Adriaen filius Jan van Steenberghe bij coope 1585 Pieter Van Bauwens hier folio 22 0-3-0
2-19 1583 Lijsbette vidia et liberi (= weduwe en kinderen) Gilles filius Pieter Van Landschoot Margriete filia Gilles Van Landschoot bij successie en Adriaen Van Landschoot bij coope 0-12-0
2-20 1583 Margriete vidua et Liberi Franchois Van Lantschoot, Santken ende Tanneken liberi, vidua et liberi jan en van Lippijne vut hier folio 13 0-4-0
2-20 1583 Lijsbette vidia et liberi Gilles Van Landschoot filius Pieter Margriete filia Gilles Van Landschoot bij successie Adriaen Van Steenberghe bij coope Pieter Va Bauwens vut hier folio 22 0-9-0